wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (0) i nieruchomości (8)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Km 511/19

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2020 r.
o godz.: 09:00


ul. Piastowska 18, 05-120 Legionowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1.Naczepa cieżarowa Schmitz Cargobull AG SCS 24/L-13.62 E B Rok prod. 2007, nr rej. WL4426A, VIN:WSM00000003055396 110 000,00 zł 5000,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 2128/15

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2020 godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 3/4 niewydzionej części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 1954/501000 w nieruchomości wspólnej, położonego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 42,30 m.kw. Standard wykończenia przyjmuje się jako średni

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 89/4 i należy do dłużnika: Jadwiga Kowalczyk
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00017525/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 109 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 000,00zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 326/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2020r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 3773 o pow. 0,0721 ha, 3774 o pow. 0,0722 ha, 3775 o pow. 0,0720 ha i 3776 o pow. 0,1018 ha. Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta o dł. ok 110 m i szerokości ok 29 m. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniocznym o pow. zabudowy 156 m.kw., budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 20,00 m.kw. i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 14,00 m.kw. Budynek mieszkalny kwalifikuje się do rozbiórki i stanowi obciążenie dla gruntu. Budynki gospodarcze są w złym stanie technicznym i stanowią obciążenie dla gruntu. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 144, i należy do dłużnika: Dariusz Dziugieł
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00034625/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 445 400,00zł zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334 050,00zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 540,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 326/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2020r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 3773 o pow. 0,0721 ha, 3774 o pow. 0,0722 ha, 3775 o pow. 0,0720 ha i 3776 o pow. 0,1018 ha. Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta o dł. ok 110 m i szerokości ok 29 m. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniocznym o pow. zabudowy 156 m.kw., budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 20,00 m.kw. i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 14,00 m.kw. Budynek mieszkalny kwalifikuje się do rozbiórki i stanowi obciążenie dla gruntu. Budynki gospodarcze są w złym stanie technicznym i stanowią obciążenie dla gruntu. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 144, i należy do dłużnika: Leszek Antoni Dziugieł
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00034625/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 445 400,00zł zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334 050,00zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 540,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 61/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2020 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 65 o pow. 1,3990 ha ma kształt zbliżony do trapezu o dł. ok 473 m i szerokości od ok 57,50 m w części zachodniej do ok. 7,3 m w części wschodniej. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi następujące użytki :łąki trwałe ŁV 0,4289 ha, ŁVI 0,7195 ha, grunty orne RVI 0,1332 ha, grunty pod rowami W-ŁVI 0,1174 ha. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojad do nieruchomość jest możliwy ulicą Wrzosową o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość stanowi teren upraw rolnych i użytków zielonych bez prawa zabudowy, oznaczony na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 10RP.RZ. Działka znajduję się w Strefie Szczególnej Ochorny Ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt, Izabelin i należy do dłużnika: Daniel Seroka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00010141/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 78 700,00zł zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 466,67zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1009/14

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2020 r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 58/4, obręb ewid. Wola Aleksandra. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o dł. ok. 40 m i szer. ok 27 m.. Działka jest ogrodzona i zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o zabudowie wolnostojącej z garażem w bryle budynku o pow. 180,00 m.kw. Budynek jest mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową (własne ujęcie), kanalizacyjną (własne szambo o pojemności 10 m3), gazową, centralnego ogrzewania, alarmową i domofonową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 184,00 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry.

Nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt, ul. Słowiczej 5, Wola Aleksandra i należy do dłużnika: Maciej Sosnowiec
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00040689/8
Suma szacowania nieruchomości wynosi 396 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 333,33zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 4/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

-1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 520 o powierzchni 0,1193 ha ma kształt zbliżony do prostokąta o długości ok 44 m i szerokości ok 27 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 106 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. zabudowy 42 m.kw. Ponadto na terenie działki znajduje się murowana komórka gospodarcza o pow. zabudowy ok 28 m.kw. przylegająca drwenianą wiatą o pow. zabudowy ok 16 m.kw. oraz przylegająca do budynku gospodarczego drewiana komórka o pow. zabudowy ok 20 m.kw., nieujętymi w rejestrze budynków. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej oraz własne ujęcie wody. Budynek mieszkalny wymaga remontu.

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna, ul. Wiejska 10, Jabłonna, i należy do dłużnika: Włodzimierz Kostro-Olechowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00016334/8
Suma szacowania nieruchomości wynosi 166 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 950,00zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 660,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KMp 2/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2020r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 73/10 o pow. 800 m.kw. w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymarach 27 na 30 m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej , parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwnioczonym, z garażem w bryle budynku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 2011 r. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną (własne ujęcie wody i własne szambo), centralnego ogrzewania i alarmową. Powierzychnia użytkowa budynku wynosi 160,00 m.kw. , powierzchnia zabudowy 127,00 m.kw. Stan techniczny budynku i wykończenia budynku określa się jako dobry.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Marynino, i należy do dłużnika: Andrzej Rogowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00062775/8
Suma szacowania nieruchomości wynosi 532 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 525,00zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 270,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 947/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2020r. o godz.11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr. 256/23 o powierzchni 1,3270 ha w kształacie zbliżonym do trapezu o średniej długości ok 142 m i średniej szerokości ok 93,50 m. Nieruchomość jest nieuzbrojona i nieogrodzona. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w przeważającej części na terenie przeznaczonym pod zieleń leśną, oznaczonym symbolem 40ZL oraz w niewielkiej części na terenie przeznaczonym pod zabudową mieszkalną jednorodzinną oznacznym symbolem 20MN.

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna, ul. Rubinowa, Trzciany, i należy do dłużnika: Marek Zawadzki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00048824/3
Suma szacowania nieruchomości wynosi 60 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 375,00zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 050,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek