home » licytacje


LICYTACJE RUCHOMOŚCI (1)I NIERUCHOMOŚCI (6)

tel.: (022) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa KM 77/22

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2022 r.
o godz.: 12:00


ul. Warszawska 46/39, 05-120 Legionowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


br
lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. Samsung telewizor, LE40A551PZR typ LE 40A551 1300,00 zł 225,00 zł
2. Komplet: dwie szafki z witryną oraz dwie szafki pod telewizor, kolor czarnobiały 1300,00 zł 225,00 zł
3. Komoda 4-szufladowa, kolor biały 1200,00 zł 150,00 zł
4. Szafa dwudrzwiowa, kolor biały 1400,00 zł 300,00 zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomosi od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokosci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75 %sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1259/14

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29/08/2022 r. godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 16/64 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 49/2 o pow. 2,8240 ha, 49/3 o pow. 0,4990 ha ,49/4 o pow. 0,2426 ha, 49/5 o pow. 0,4990 ha, 83/1 o pow. 0,6041 ha ,83/2 o pow. 0,2566 ha, 83/3 o pow. 0,3922 ha o łącznej powierzchni 5,3175 ha. Działka nr 83/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy 123,00 m.kw., stodołą murowaną o pow. zabudowy 115 m.kw., murowanym budynkiem inwentarskim o pow. zabudowy 98,00 m.kw. i komórką murowaną o pow. zabudowy 9,00 m.kw. Działka nr 83/3 jest zabudowana murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 81 m.kw. Na działce 83/2 znajduje się drewniany dom letniskowy, niezwiążany trwale z gruntem. Pozostałe działki są niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod użytki rolne.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Izbica i należy do dłużnika: Wojciech Paczkowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00025582/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 620 500,00 , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 413 666,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 050,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 131/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29/08/2022 r. godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 3/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr ew. 76/5 o powierzchni 1764 m.kw. w kształcie czworokąta. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 170,65 m.kw. Obiekt wolnostojący, podpiwniczony, w części parterowy, w części dwukondygnacyjny. Stan techniczny budynku określa sie jako średni, ogólny standard wykończenia określa się jako średni

Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, Michałów - Reginów ul. Główna 31a i należy do dłużnika: Mirosława Jastrzębska-Jakubiak
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00030371/3
Suma szacowania nieruchomości wynosi 449 700,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 299 800,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Copyright ©  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek