wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (1) i nieruchomości (10)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Km 511/19

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2020 r.
o godz.: 09:00


ul. Piastowska 18, 05-120 Legionowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1.Naczepa cieżarowa Schmitz Cargobull AG SCS 24/L-13.62 E B Rok prod. 2007, nr rej. WL4426A, VIN:WSM00000003055396 110 000,00 zł 5000,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa 584/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2020 r. godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na dziewiątym piętrze w budynku wielorodzinnym 12-kondygnacyjnym. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,50 m.kw. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budnku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 3350/637351

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo ul. Gen. J. Sowińskiego 11/134 i należy do dłużnika: Krystyna Ratyńska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056812/5
Suma szacowania nieruchomości wynosi 183 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 400,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 320,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa 209/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2020 r. godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 130/3 i 130/4 o łącznej pow. 0,1022 ha, położone w miejscowości Olszewnica Stara przy ul. Wiejskiej, które przylegają do siebie i stanowią funkcjonalną całość w kształcie wydłużonego prostokąta o szer. ok. 12,3 m i długości ok. 83,2 m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów stanowią grunty orne RVI 0,0860, ha i RVI 0,0162 ha. Nieruchomość nie jest zabudowana i nieuzbrojona. Nieruchomości jest ogrodzona wzdłuż północno-zachodniej granicy ogrodzeniem nieruchomości sąsiedniej z siatki metalowej. Dostępne jest w ulicy uzbrojenie w sieć elektrycznej, wodociągowej i gazową. Dojazd do nieruchomości ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej,

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, Olszewnica Stara i należy do dłużnika: Filip Michał Pobóg Ruszkowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00032361/4
Suma szacowania nieruchomości wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 131/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 r. godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 11/18 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej staniącej działkę nr 13 o pow. 1207 m.kw. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojacej o pow. zabudowy 198 .kw. oraz garażem murowanym o pow. zabudowy 41 m.kw. i przylegającym do niego murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 62 m.kw. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 144,60 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako dorbry. Standard wykończenia określa się jako średni. Stan techniczny garażu oraz budynku gospodarczego określa się jako średni. Nieruchomość ogrodzona jest oraz uzbrojona w przyłącze do sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, Warszawska 71, , i należy do dłużnika: Milena Rosiak-Mrozińska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00030405/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 446 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 297 666,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 616/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 r. godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 24/2, obręb 1, o pow. 943 m.kw. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości ok. 34 m i średniej szerokości ok. 28 m. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. zabudowy 149,00 m.kw. z garażem w bryle budynku, parterowym z poddaszem użytkowym i niepodpiwniczonym. Pow. użytkowa budynku 179,05 m.kw. oraz garażu 17,33 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Ogólny stan wykończenia budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowe oraz własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Moczydło 9a i należy do dłużnika: Dominik Dzwonkowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015520/2
Suma szacowania nieruchomości wynosi 276 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 333,33 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 616/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 r. godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 24/2, obręb 1, o pow. 943 m.kw. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości ok. 34 m i średniej szerokości ok. 28 m. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. zabudowy 149,00 m.kw. z garażem w bryle budynku, parterowym z poddaszem użytkowym i niepodpiwniczonym. Pow. użytkowa budynku 179,05 m.kw. oraz garażu 17,33 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Ogólny stan wykończenia budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowe oraz własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Moczydło 9a i należy do dłużnika: Magdalena Malitek
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015520/2
Suma szacowania nieruchomości wynosi 276 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 333,33 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 729/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2020 godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości nieruchomości stanowiącej działkę nr 1678, obręb 1 Jabłonna o pow. 0,6622 ha. Nieruchomość ma kształt wydłożonego równoległoboku o dł. ok.370 m i szerokości ok 18m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów przedmiotowa działka stanowi łąki trwałe ŁIII o,3641 ha, ŁIV 0,1648 ha, nieużytki N0,0953 ha i pastwiska trwałe PsV 0,0380 h. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Powierchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą oraz gęstymi krzewami i drzewami, uniemożliwiającymi poruszanie się po jej terenie. Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja w sąsiedztwie rzeki wskazują, że teren nieruchomości może być okresowo podmokły. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przylega do wału przeciwpowodziowego wzgłuż rzeki Wisły

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Przyrzecze i należy do dłużnika: Anna Maria Kiczor
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056632/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 729/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2020 godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości nieruchomości stanowiącej działkę nr 1678, obręb 1 Jabłonna o pow. 0,6622 ha. Nieruchomość ma kształt wydłożonego równoległoboku o dł. ok.370 m i szerokości ok 18m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów przedmiotowa działka stanowi łąki trwałe ŁIII o,3641 ha, ŁIV 0,1648 ha, nieużytki N0,0953 ha i pastwiska trwałe PsV 0,0380 h. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Powierchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą oraz gęstymi krzewami i drzewami, uniemożliwiającymi poruszanie się po jej terenie. Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja w sąsiedztwie rzeki wskazują, że teren nieruchomości może być okresowo podmokły. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przylega do wału przeciwpowodziowego wzgłuż rzeki Wisły

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Przyrzecze i należy do dłużnika: Magdalena Danuta Pazera
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056632/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 729/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2020 godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości nieruchomości stanowiącej działkę nr 1678, obręb 1 Jabłonna o pow. 0,6622 ha. Nieruchomość ma kształt wydłożonego równoległoboku o dł. ok.370 m i szerokości ok 18m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów przedmiotowa działka stanowi łąki trwałe ŁIII o,3641 ha, ŁIV 0,1648 ha, nieużytki N0,0953 ha i pastwiska trwałe PsV 0,0380 h. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Powierchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą oraz gęstymi krzewami i drzewami, uniemożliwiającymi poruszanie się po jej terenie. Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja w sąsiedztwie rzeki wskazują, że teren nieruchomości może być okresowo podmokły. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przylega do wału przeciwpowodziowego wzgłuż rzeki Wisły

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Przyrzecze i należy do dłużnika: Piotr Bartoszewicz
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056632/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek