wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (1) i nieruchomości (10)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Km 1151/19

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2020 r.
o godz.: 09:00


ul. Norwida 2C, 05 -120 Legionowo (kancelaria komornika)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1.Wiązarka MAX RB 441T nr seryjny 189061001 + 2 akumulatory + ładowarka 17000,00 zł 5250,00zł
2.Wiązarka MAX RB 441T nr seryjny 189060981 + 2 akumulatory + ładowarka 17000,00 zł 5250,00zł
3.Wiązarka MAX RB 441T nr seryjny 187311111 + 2 akumulatory + ładowarka 17000,00 zł 5250,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Km 1151/19

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2020 r.
o godz.: 09:00


ul. Norwida 2C, 05 -120 Legionowo (kancelaria komornika)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. Mercedes - Benz B 220, nr rej. WL0589L, VIN WDD2462471J244851, pojemnosc 1991, moc 135 130.000,00 zł 22.500,00 zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Kmp 45/08

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 r.
o godz.: 09:00


ul. Modlińska 306,05-110 Jabłonna

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. SAM. OS. CITROEN C5 KOMBI R.PROD. 2008 VIN:VF7RERHRJ76843150, NR REJ. WL 4943E 110.000,00 zł 7.500,00 zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 131/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2020 r. godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 3/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej 3/4 działki gruntu o powierzchni 1764 m.kw. w kształcie czworokąta. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 170,65 m.kw. Obiekt wolnostojący, podpiwniczony, w części parterowy, w części dwukondygnacyjny. Stan techniczny budynku określa sie jako średni, ogólny standard wykończenia określa się jako średni.

Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, Michałów - Reginów, i należy do dłużnika: Miorsława Jastrzębska - Jakubiak
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00030371/3
Suma szacowania nieruchomości wynosi 449 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 299 800,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 2128/15

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 r. godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 3/4 niewydzionej części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 1954/501000 w nieruchomości wspólnej, położonego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 42,30 m.kw. Standard wykończenia przyjmuje się jako średni

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 89/4 i należy do dłużnika: Jadwiga Kowalczyk
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00017525/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 109 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 87/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 r. godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki nr 46/123 o pow. 0,0593 ha, nr 46/116 o pow. 0,0317 ha, nr 46/118 o pow. 0,0241 ha, nr 46/114 o pow. 0,0443 ha, nr 46/115 o pow. 0,1192 ha, nr 46/119 o pow. 0,0959 ha, nr 46/120 o pow. 0,0007 ha, nr 46/122 o pow. 0,0631 ha, obręb 017 Wieliszew PGR. Nieruchomość o pow. 4383 m.kw. jest budynkiem usługowym oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Budynek mieszkalny jest obiektem o czterech kodnygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, zawiera cztery klatki schodowe. Na program użytkowy budynku składają się 32 lokale mieszkalne w tym 1 przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz garaż podziemny zawierający 31 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Budynek usługowy, murowany, parterowy, częściowo podpiwnioczny posadowiony jest na działkach 46/123 i nr 46/119

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, i należy do dłużnika: DGI NET sp. zo.o.
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00066475/3
Suma szacowania nieruchomości wynosi 8 565 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 424 200,00zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 856 560,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1009/14

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2020 r. godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 58/4, obręb ewid. Wola Aleksandra. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o dł. ok. 40 m i szer. ok 27 m.. Działka jest ogrodzona i zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o zabudowie wolnostojącej z garażem w bryle budynku o pow. 180,00 m.kw. Budynek jest mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową (własne ujęcie), kanalizacyjną (własne szambo o pojemności 10 m3), gazową, centralnego ogrzewania, alarmową i domofonową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 184,00 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry

Nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt, ul. Słowiczej 5, Wola Aleksandra i należy do dłużnika: Maciej Sosnowiec
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00040689/8
Suma szacowania nieruchomości wynosi 396 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 333,33 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 61/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2020 r. godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 65 o pow. 1,3990 ha, która ma kształt zbliżony do trapezu o dł. ok 473 m i szerokości od ok 57,50 m w części zachodniej do ok. 7,3 m w części wschodniej. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi następujące użytki :łąki trwałe ŁV 0,4289 ha, ŁVI 0,7195 ha, grunty orne RVI 0,1332 ha, grunty pod rowami W-ŁVI 0,1174 ha. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojad do nieruchomość jest możliwy ulicą Wrzosową o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość stanowi teren upraw rolnych i użytków zielonych bez prawa zabudowy, oznaczony na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 10RP,RZ. Działka znajduję się w Strefie Szczególnej Ochorny Ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt, ul. Izabelin i należy do dłużnika: Daniel Seroka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00010141/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 78 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 466,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa 584/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 r. godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na dziewiątym piętrze w budynku wielorodzinnym 12-kondygnacyjnym. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,50 m.kw. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budnku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 3350/637351

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo ul. Gen. J. Sowińskiego 11/134 i należy do dłużnika: Krystyna Ratyńska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056812/5
Suma szacowania nieruchomości wynosi 183 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 400,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 320,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa Km 729/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2020 r. godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości nieruchomości stanowiącej działkę nr 1678, obręb 1 Jabłonna o pow. 0,6622 ha. Nieruchomość ma kształt wydłożonego równoległoboku o dł. ok.370 m i szerokości ok 18m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów przedmiotowa działka stanowi łąki trwałe ŁIII o,3641 ha, ŁIV 0,1648 ha, nieużytki N0,0953 ha i pastwiska trwałe PsV 0,0380 h. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Powierchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą oraz gęstymi krzewami i drzewami, uniemożliwiającymi poruszanie się po jej terenie. Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja w sąsiedztwie rzeki wskazują, że teren nieruchomości może być okresowo podmokły. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przylega do wału przeciwpowodziowego wzgłuż rzeki Wisły

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna, ul. Przyrzecze i należy do dłużnika: Anna Maria Kiczor
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056632/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 63000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa Km 729/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2020 r. godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości nieruchomości stanowiącej działkę nr 1678, obręb 1 Jabłonna o pow. 0,6622 ha. Nieruchomość ma kształt wydłożonego równoległoboku o dł. ok.370 m i szerokości ok 18m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów przedmiotowa działka stanowi łąki trwałe ŁIII o,3641 ha, ŁIV 0,1648 ha, nieużytki N0,0953 ha i pastwiska trwałe PsV 0,0380 h. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Powierchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą oraz gęstymi krzewami i drzewami, uniemożliwiającymi poruszanie się po jej terenie. Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja w sąsiedztwie rzeki wskazują, że teren nieruchomości może być okresowo podmokły. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przylega do wału przeciwpowodziowego wzgłuż rzeki Wisły

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna, ul. Przyrzecze i należy do dłużnika: Magdalena Danuta Pazera
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056632/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 63000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa Km 729/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2020 r. godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości nieruchomości stanowiącej działkę nr 1678, obręb 1 Jabłonna o pow. 0,6622 ha. Nieruchomość ma kształt wydłożonego równoległoboku o dł. ok.370 m i szerokości ok 18m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów przedmiotowa działka stanowi łąki trwałe ŁIII o,3641 ha, ŁIV 0,1648 ha, nieużytki N0,0953 ha i pastwiska trwałe PsV 0,0380 h. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Powierchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą oraz gęstymi krzewami i drzewami, uniemożliwiającymi poruszanie się po jej terenie. Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja w sąsiedztwie rzeki wskazują, że teren nieruchomości może być okresowo podmokły. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przylega do wału przeciwpowodziowego wzgłuż rzeki Wisły

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna, ul. Przyrzecze i należy do dłużnika: Piotr Bartoszewicz
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056632/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 63000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa Km 431/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2020 r. godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 14/60 niewydzielonej części nieruchomości stanowiąca działkę nr 431/7 o pow. 755 m.kw. oraz dzialkę nr 431/21 o pow. 2352 m.kw. Działka nr 431/7 ma wydłużony kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 6 m i długości ok 111m. Działka nr 431/21 o przeciętnej szerokości ok. 6 m. Działki zostały zaprojektowane i wydzielone pod wewnętrzne drogi dojazdowe do działek budowlanych przy nich położonych. Nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 22/02/2090 r.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Skubianka i należy do dłużnika: Kamila Pikulska, Piotr Pikulski (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00054409/3
Suma szacowania nieruchomości wynosi 2 262,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 696,50 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 226,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek