wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (0) i nieruchomości (1)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa KM 1498/18

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2021 r.
o godz.: 10:00


Kancelaria Komornicza ul. Norwida 2 C, 05 -120 Legionowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. sam. osobowy OPEL ASTRA-G COUPE r.pr. 2000 VIN W0L0TGF07YB001600, nr rej. WL 4189H .pojemnosc 1769, moc 85 14500,00 zł 2250,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 609/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30/04/2021 r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej spółdzelcze własnościowe prawo do lokalu mieszlanego położonego ul. Jana III Sobieskiego 8/136, Legionowo. Lokal położony jest na dziesiątym piętrze w budynku wielorodzinnym, 12-kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal wyposażony jest w balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30 m.kw. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako dobry.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, ul. Sobieskiego 8/136 i należy do dłużnika: Michał Otoczyński
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00063618/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 230.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172.875,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 050,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 947/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14/05/2021 r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 6/25 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr. ew. 256/14 o powierzchni 2339 m.kw., będącej drogą wewnętrzną

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna, ul. Rubinowa, Trzciany i należy do dłużnika: Marek Zawadzki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00048823/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 4.993,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.744,75 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 499,30zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 981/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 1013 (6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomosci podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08/06/2021 r. godz. 9.00 w budynku , którym miesci się Kancelaria Komornicza tj. 05-120 Legionowo ul. C.K.Norwida 2C, odbędzie się pierwsza licytacja:

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ I FUNKCJONALNĄ CAŁOŚCI W POSTACI:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/33 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00056375/9

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/44 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075723/3

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/45, o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075724/0

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/46 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075725/7

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/48 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075726/4

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/47 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075727/1

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/49 o pow 0,1242 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075728/8

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/50 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075729/5

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/51 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075730/5

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/52 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075731/2

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/53 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075732/9

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/54 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075733/6

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/55 o pow 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075734/3

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/56 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075735/0

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/57 o pow. 0,0922 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075736/7

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/58 o pow 0,1064 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075737/4

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/59 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonwoy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075738/1

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/60 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonwoy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075739/8

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/61 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonwoy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075740/8

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/62 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonwoy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075741/5

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/63 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla którejSąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075742/2

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/64 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075743/9

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/65 o pow. 0,0988 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla którejSąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075744/6

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/66 o pow. 0,2665 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075745/3

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/67 o pow. 0,2620 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075746/0

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/43 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075747/7

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/42 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075748/4

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/41 o pow. 0,1142 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075749/1

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/40 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075750/1

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/39 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075751/8

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/38 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075752/5

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/37 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075753/2

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/36 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075754/9

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/35 o pow.0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075755/6

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 19/34 o pow. 0,0800 ha, położoną w miejscowości Wierzbica, gmina Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00075756/3

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Wierzbica i należy należących do dłużnika:Major Consulting Group sp. zo.o.
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze jak wskazane wyższej w obwieszczeniu
Suma szacowania nieruchomości wynosi 1.896.783,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.422.587,25 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 189.678,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo ul. C.K. Norwida 2 C odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 259/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11/06/2021 r. godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 78/15 o pow. 839 m.kw. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 183 m.kw. i pow. użytkowej 147,68 m.kw. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z garażem w bryle budynku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zgłoszony do użytkowania w 2014 r.. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Akacjowa 45A i należy do dłużnika: Michał Sochacki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00056562/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 628 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 471 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 259/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11/06/2021 r. godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 78/14 o pow. 377 m.kw. (droga dojazdową o nawierzchni żwirowej do nieruchomości przy niej położonych)

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Jadwisin, i należy do dłużnika: Michał Sochacki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056516/0
Suma szacowania nieruchomości wynosi 2 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 025,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek