wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje










licytacje ruchomości (1) i nieruchomości (10)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Km 511/19

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2020 r.
o godz.: 09:00


ul. Piastowska 18, 05-120 Legionowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1.Naczepa cieżarowa Schmitz Cargobull AG SCS 24/L-13.62 E B Rok prod. 2007, nr rej. WL4426A, VIN:WSM00000003055396 110 000,00 zł 5000,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.












obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa 584/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2020 r. godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na dziewiątym piętrze w budynku wielorodzinnym 12-kondygnacyjnym. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,50 m.kw. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budnku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 3350/637351

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo ul. Gen. J. Sowińskiego 11/134 i należy do dłużnika: Krystyna Ratyńska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056812/5
Suma szacowania nieruchomości wynosi 183 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 400,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 320,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.





obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 131/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 r. godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 11/18 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej staniącej działkę nr 13 o pow. 1207 m.kw. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojacej o pow. zabudowy 198 .kw. oraz garażem murowanym o pow. zabudowy 41 m.kw. i przylegającym do niego murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 62 m.kw. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 144,60 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako dorbry. Standard wykończenia określa się jako średni. Stan techniczny garażu oraz budynku gospodarczego określa się jako średni. Nieruchomość ogrodzona jest oraz uzbrojona w przyłącze do sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, Warszawska 71, , i należy do dłużnika: Milena Rosiak-Mrozińska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00030405/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 446 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 297 666,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.





obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 616/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 r. godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 24/2, obręb 1, o pow. 943 m.kw. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości ok. 34 m i średniej szerokości ok. 28 m. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. zabudowy 149,00 m.kw. z garażem w bryle budynku, parterowym z poddaszem użytkowym i niepodpiwniczonym. Pow. użytkowa budynku 179,05 m.kw. oraz garażu 17,33 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Ogólny stan wykończenia budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowe oraz własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Moczydło 9a i należy do dłużnika: Dominik Dzwonkowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015520/2
Suma szacowania nieruchomości wynosi 276 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 333,33 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.





obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 616/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 r. godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 24/2, obręb 1, o pow. 943 m.kw. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości ok. 34 m i średniej szerokości ok. 28 m. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. zabudowy 149,00 m.kw. z garażem w bryle budynku, parterowym z poddaszem użytkowym i niepodpiwniczonym. Pow. użytkowa budynku 179,05 m.kw. oraz garażu 17,33 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Ogólny stan wykończenia budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowe oraz własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Moczydło 9a i należy do dłużnika: Magdalena Malitek
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015520/2
Suma szacowania nieruchomości wynosi 276 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 333,33 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.





copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek