Wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


Licytacje ruchomości (1) i nieruchomości (17)

(22) 784-83-88

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
Sprawa KMp 6/18

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 r.
o godz.: 08:00


05-120 Legionowo ul. Norwida 2C (kancelaria komornicza)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlość (szt.)Wartość szacunkowaCena wywołania
1.Sam. osobowy VOLVO S40 1,9 D .nr rej. WL5113G, VIN YV1VS70823F984457, rok produkcji 2003 15000,00 zł 3750,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 1779/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 393/12 o pow. 0,0865 ha, która ma kształt prostokąta o dł. ok 30,5 m i szerokości ok. 28,5 m. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem o pow. zabudowy 55 m.kw. Na terenie działki wykonano basen murowany o pow. ok 50 m.kw. Działka jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i szambo. Ogólny stan techniczny budynku okeśla się jako dobry

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, Komornica i należy do dłużnika:Sławomir Pytko
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00014674/9
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 395 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 296 700,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 560,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 616/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 17/4 o powierzchni 1000 m.kw. o kształcie prostokąta o długości około 34,5m i szeokości około 29m. Jest zabudowana budynkiem mieszkanlnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 197 m.kw. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Powierzchnię użytkową budynku, na podstawie powierzchni zabudowy, określa się na 165 m.kw. Powierzchnię użytkową garażu określa się na 50 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry, ogólny standard wykończenia budynku określono jako przeciętny. Obiekt jest niewykończony. Stan wykończenia można określić jako tzw. deweloperski,

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock,Zabłocie i należy do dłużnika:Wojciech Łapiński
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056196/0
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 406 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 875,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 1739/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,85 m.kw. Lokal składa się z pokoju dziennego, hallu, kuchni i łazienki z wc. Jest wyposażony w balkon. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Na podstawie oględzin przeprowadzonych z klatki schodowej stwierdza się, że przedmiotowy lokal znajduje się w stanie surowym zamkniętym,

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Marmurowa 36/14 i należy do dłużnika:Grzegorz Jaskowiak
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00068563/1
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 1739/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o pow. użytkowej 49,06 m.kw. wraz z udziałem 4906/174782 części nieruchomości wspólnej. Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, hallu, kuchni i łazienki z wc. Jest wyposażony w balkon. Lokal nie został udostępniony do oględzin w reminie wyznaczonym przez komornika. Na podstawie oględzin klatki schodowej stwierdza się, że przedmiotowy lokal znajduje się w stanie surowym zamkniętym,

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Marmurowa 32/27 i należy do dłużnika:Grzegorz Jaskowiak
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00075451/5
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 168 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 675,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 890,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 890/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 1/4 niewydzielonej częci nieruchomości stanowiącej działkę nr. 31, obręb ewidencyjny nr. 2 o powierzchni 750 m.kw., zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek jest parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, w zabudowie bliźniaczej o pow. zabudowy 66 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. zabudowy 61 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako zadawalający, standard wykończenia określa się jako przeciętny. Budynek wymaga remotnu kapitalnego. Budynek gospodarczy jest murowany z pustaków cementowych, parterowy, kryty stropadachem z warstwą papy. Składa się z garażu i dwóch komórek. Budynek wymaga remontu kapitalnego

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo. ul. Bukowa 6 i należy do dłużnika:Zbigniew Mianowski
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00023858/9
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 49 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 900,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 935,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 879/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- 3/4 niewydzielonej częci nieruchomości stanowiącej działkę nr. 31, obręb ewidencyjny nr. 2 o powierzchni 750 m.kw., zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek jest parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, w zabudowie bliźniaczej o pow. zabudowy 66 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. zabudowy 61 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako zadawalający, standard wykończenia określa się jako przeciętny. Budynek wymaga remotnu kapitalnego. Budynek gospodarczy jest murowany z pustaków cementowych, parterowy, kryty stropadachem z warstwą papy. Składa się z garażu i dwóch komórek. Budynek wymaga remontu kapitalnego

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo. ul. Bukowa 6 i należy do dłużnika:Małgorzata Mianowska
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00023858/9
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 148 050 00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 700,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 805,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 250/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr. ewid. 466/1 o powierzchni 933 m.kw. w kształcie prostokąta. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 123,00 m.kw. Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągu wiejskiego i własne szambo. Budynek mieszkalny jednorodzinny to obiekt parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony w całości. Stan techniczny budynku określa się jako średni, standard wykończenia określa się jako średni. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 177,00 m2. Obiekt nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika,

Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, Michałów - Reginów, ul. Sadowa 9 i należy do dłużnika:Jacek Chojnacki
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00004486/1
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 414 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 310 800,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 440,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 1954/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej dzialkę ew. nr 522/34 o pow. 1090 m.kw.. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości 52 m i szerokości od ok. 19,8 m w części południowej do ok. 22,3 m w części północnej. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, podpiwnioczonym, parterowym z poddaszem użytkowym. Budynek był wyposażony w instalację elektryczną (obecnie zniszczoną) i kanalizacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku na podstawie powierzchni zabudowy określa się na 116,50 m.kw. Budynek jest zaniedbany i znacznie zanieczyszczony. Stan techniczny budynku określa się jako zadawalający,

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Nowa Wieś i należy do dłużnika:Wojciech Budek
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00003489/5
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 159 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119625,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15950,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 208/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal nie jest wyposażony w balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,74 m.kw. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni około 12,00 m.kw. Ogólny stan techniczny i standard lokalu określa się jako średni minus,

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo ul. Warszawska 42/8 i należy do dłużnika:Anna Dukat
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015639/9
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 218 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 950,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 1825/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2019 r. godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomość stanowiąca działkę nr. 23, obręb ewidencyjny nr. 12 o powierzchni 980 m.kw. ogrodzona, zabudowana budynkiem usługowo-handlowym, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem magazynowo-przemysłowym. Niechomość znajduję się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej:elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 82 m.kw., stan techniczny i standard średni. Budynek usługowo-handlowy pow. użytkowa 95,20 m.kw. stan techniczny przeciętny, standard średni. Budynek magazynowo-produkcyjny pow. użytkowa 157,90 m.kw. , stan techniczny i standard przeciętny

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Pułtuska i należy do dłużnika: Adam Gołębiowski, Elżbieta Gołębiowska (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00011156/1
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 516 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 387 375,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 158/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019 godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 78/15 o pow. 839 m.kw. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 183 m.kw. i pow. użytkowej 147,68 m.kw. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z garażem w bryle budynku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zgłoszony do użytkowania w 2014 r.. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Akacjowa 45A, Jadwisin, i należy do dłużnika:Michał Sochacki
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056562/7
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 628 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 471 000,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

- 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 78/14 o pow. 377 m.kw. (droga dojazdową o nawierzchni żwirowej do nieruchomości przy niej położonych)

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Jadwisin, i należy do dłużnika:Michał Sochacki
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056516/0
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 025,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 191/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2019 godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości stanowiącej nieruchomości stanowiącej działkę 14/1, obręb ewidencyjny nr. 22 o powierzchni 2294 m.kw. zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 109 m.kw. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej szkieletowej w 1997 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 184, 97 m.kw. Stan techniczny budynku i ogólny standard wykończenia określa się jako dobry,. Ogólny standard wykończenia określa się jako dobry,

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Główna 24, Stasi Las i należy do dłużnika: Marianna Wardowska
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015221/6
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 524 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 349 333,33zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 1334/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2019 godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymw zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 394,00 m.kw. Jest to obiekt murowany, wolnostojący, , podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, kryty blachodachówką. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 231,97 m.kw. Powierzchnia gospodarcza wynosi 175,80 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Ogólny standard wykończenia budynku określa się jako średni. Występują braki wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 84 i należy do dłużnika: Eugeniusz Adamskiego
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00001865/1
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 750,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 589/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2019 godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 5/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 75/48 o pow. 906 m.kw. w kształcie zbliżonym do trapezu, zabudowana wolonostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 104 m.kw. Jest to obiekt niepodpiwniczony, w części północnej parterowy oraz w części południowej parterowy z użytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek składa się z dwóch części, do których wykonano oddzielne wejścia. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową. Powierzchni użytkowa budynku wynosi 100,47 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Ogólny standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego określa się jako średni.

Nieruchomość położona jest: 05-119 Michałów Reginów, Długa 26, i należy do dłużnika:Bożena Dulińska
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00013096/6 1
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 194 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 875,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 450,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 47/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2019 godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego położonego na czwartym, ostatnim piętrze budynku wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,50 m.kw. Ogólny standard wykończenia lokalu oceniono jako średni. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą polegającą na prawie dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z całego lokalu mieszkalnego.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo ul. Jagiellońska 4/17 i należy do dłużnika: Monika Sykson-Krzemińka
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00051644/1
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 192 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 533,33zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 280,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 280/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2019 godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr ewidendycyjnymi: 31/2, 66, 450 o łącznej pow. 1,87 ha. Działki są niezabudowane, stanowią grunty leśne. Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, Kępa Kikolska i należy do dłużnika: Krystyna Wysocka
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00021527/6
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 26 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 800,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Sprawa Km 280/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2019 godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki nr : 44/1,47/1,51/3,54/1,54/3,71/1,71/2,74,81,85 o łącznej powierzchni 1,2579 ha. Wszystkie działki są niezabudowane. Stanowią grunty leśne. Działka nr 54/3 stanowi teren usług zdrowia i opieki socjalnej. Wszystkie działki mają dostęp do drogi.

Nieruchomość położona jest: 05-101 Jabłonna, Trzciany, i należy do dłużnika: Krystyna Wysocka
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00001120/7
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 102 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 100,00zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 280,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 7 o. w Warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek