wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (2) i nieruchomości (9)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa GKM 191/20

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2021 r.
o godz.: 09:00


ul. Zegrzyńska 27, 05-110 Jabłonna

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. Hand Desinfeksjon 100 ml 14240115344,00 zł 86508,00zł
2. Hand Desinfeksjon 500 ml 8103,68 zł 77,76zł
3. Hand Desinfeksjon 1L 12730240597,00 zł 180447,75zł
4. Hand Desinfeksjon 5L 4340,00 zł 255,00zł
5. Hand Desinfeksjon 30 L 284133423,20 zł 100067,40zł
6. Sanicid 500 ml 5778233,79 zł 6175,35zł
7. Akti Max 1L 202838 329,20 zł 28 746,90zł
8. Hygi Safe mydło 1 L 108215 375,22 zł 11531,42zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Wartosć szacunkowa oraz wywołania podana jest jako wartoć brutto.

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa GKM 142/20

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2021 r.
o godz.: 09:00


Kancelaria Komornicza ul. Norwida 2 C, 05 -120 Legionowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. VOLKSWAGEN PASSAT, VIN WVWZZZ3CZCPO10502 r.p.2011. nr rej. WL2703N, kolor czarny 125.000,00 zł 18.750,00zł
2. VOLKSWAGEN GOLF, nr rej. WJ 9667H rok prod. kolor czarny 124.000,00 zł 18.000,00 zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 681/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/01/2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na parterze w budynku wielorodzinnym 5-kondygancyjnym. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal jest wyposażony w balokon. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,54 m.kw. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako przeciętny. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, której stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali:7574/570835

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskiego 12/51 i należy do dłużnika: Mirosław Leszczyński
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00056549/0
Suma szacowania nieruchomości wynosi 33 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 56/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/01/2021r. o godz.13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 45 o pow. 2,0211 ha , która ma kształt zbliżony do wydłużonego równoległoboku o długości ok. 408 m i szerokości 50 m. Powyższa działka stanowi grunty rolne zabudowane Br-RV 0,0153 ha, grunty orne RIVb 0,7847 ha, RV 1,2211 ha. Działka jest niezabudowana, jej teren jest umiarkownie zróżnicowany. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Wierzbica i należy do dłużnika: Magdalena Glinicka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00007157/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 963 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 722 475,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 330,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 56/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/01/2021r. o godz.13.10 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 27/2 o pow. 2,3198 ha, która ma kształ wielokąta. Powyższa nieruchomość stanowi użytki: grunty orne RIIIb 0,4577 ha, RIVa 1,5109 ha, RIVb 0,3512 ha. Teren nieruchomości jest płaski, bez znaczących nierówności, nieogrodzony. Nieruchomość jest obecnie użytkowana rolniczo pod uprawy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, do kórej nieruchomości przylega południową granicą. W sąsiedztwie dostępna jest sieć energii elektrycznej

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Wierzbica i należy do dłużnika: Magdalena Glinicka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00030666/8
Suma szacowania nieruchomości wynosi 1 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 017 000,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 56/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/01/2021r. o godz.13.20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 55 o pow. 5,5161 ha, która ma kształt wielokąta o dł. ok. 541 m i szerokości od ok. 58 m w części zachodniej do ok. 164 m w części wschodniej. Stanowi użytki: grunty orne RIVa 0,1845 ha, RIVb 0,2229 ha, RV 0,8650 ha, RVI 4,2437 ha. Teren nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowany, nieogrodzony. Nieruchomość jest obecnie użytkowana rolniczo pod uprawy.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock i należy do dłużnika: Magdalena Glinicka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00033518/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 624 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468 450,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 460,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 56/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/01/2021r. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 59 o pow. 0,5480 ha, która ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o dł. ok. 180 m i szerokości ok. 30 m. Powyższa działka stanowi lasy LsVI 0,4722 ha i grutny orne RVI 0,0758 ha. Nieruchomość jest nieogrodzona, nieuzbrojona, niezabudowana

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock i należy do dłużnika: Magdalena Glinicka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00043773/5
Suma szacowania nieruchomości wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 56/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/01/2021r. o godz.13.40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 5,18,47,61 80. Działka nr 18 o pow. 6,9459 ha stanowi użytki: grunty rolne zabudowane Br-PsVI 0,0239 ha, Br-RVI 0,1337 ha, łąki trwałe ŁIV 0,3067 ha, ŁV 0,1224 ha, pastwiska trwałe PsVI 0,2448 ha, grunty orne RIVb 0,4454 ha, RV 3,9719 ha, RVI 1,6941 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy 57 m.kw., przylegającym do niego budynkiem gospodarczym murowanym o pow. zabudowy 61 m.kw. oraz stodołą murowaną o pow. zabudowy 135 m.kw., do której przylega murowana komórka o pow. zabudowy 25 m.kw.. Działka nr 5 o pow. 0,0164 ha ma kształt trójkąta i stanowi następujące łąki trwałe ŁIV. Działka nr 47 o pow. 0,4565 ha ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu i stanowi łąki trwałe ŁIII 0,3089 ha i ŁIV 0,1476 ha. Działka nr 61 o pow. 0,4602 ha ma kształt zbliżony do trapezu i stanowi lasy LsV 0,43752 oraz rowy W-LsV 0,0230 ha. Działka nr 80 o pow. 3,3732 ha ma kształt zbliżony do trapezu i stanowi użytki: lasy LsVI 2,1818 ha, grutny orne RVI 1,1187 ha, RVIz 0,0727 ha

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Zalesie Borowe i należy do dłużnika: Magdalena Glinicka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00010635/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 764 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 573 000,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1963/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21/01/2021 r. o godz.12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 95/1, 95/2, 120, obręb: 0018 Marynino, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00007567/4, .
- nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 55, obręb: 0005 Dębinki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00007566/7, .
- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 88, 89, 90, obręb: 0018 Marynino, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00006982/2, .
- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 91, 92, 94/1, obręb: 0018 Marynino, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00006981/5, .
Działki nr 88, 89, 90, 91, 92, 94/1, 95/1, 95/2 w obrębie Marynino o łącznej powierzchni 6,3104 ha mają kształt prostokąta o długości około 262m i szerokości około 242 m. Działka nr 55 w obrębie Dębinki o powierzchni 8, 9220 ha ma kształt prostokąta o długości około 310m i szerokości około 288m. Działka nr 55 przylega do działek z obrębu Marynino od strony północnej. Działki te stanowią wyrobisko po kopalni kruszyw naturalnych. Działka nr 120 o pow. 0,5068 ha jest obecnie użytkowana jako prywatna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej do wyrobiska. Ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 353m i szerokości około 14m, należącej do dłużnika: Jerzy Wiesław Szczęsny położonej: 05-140 Serock : .
NIERUCHOMOŚCI KW WA1L/00007567/4, KW WA1L/00007566/7, KW WA1L/00006982/2 i KW WA1L/00006981/5 STANOWIĄ FUNKCJONALNĄ CAŁOŚĆ.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, i należy do dłużnika: Jerzy Wiesław Szczęsny
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NIERUCHOMOŚCI KW WA1L/00007567/4, KW WA1L/00007566/7, KW WA1L/00006982/2 i KW WA1L/00006981/5 STANOWIĄ FUNKCJONALNĄ CAŁOŚĆ.
Suma szacowania nieruchomości wynosi 593 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 444 750,00 zł. .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1259/14

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10/02/2021 r. o godz.15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 16/64 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 49/2 o pow. 2,8240 ha, 49/3 o pow. 0,4990 ha ,49/4 o pow. 0,2426 ha, 49/5 o pow. 0,4990 ha, 83/1 o pow. 0,6041 ha ,83/2 o pow. 0,2566 ha, 83/3 o pow. 0,3922 ha o łącznej powierzchni 5,3175 ha. Działka nr 83/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy 123,00 m.kw., stodołą murowaną o pow. zabudowy 115 m.kw., murowanym budynkiem inwentarskim o pow. zabudowy 98,00 m.kw. i komórką murowaną o pow. zabudowy 9,00 m.kw. Działka nr 83/3 jest zabudowana murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 81 m.kw. Na działce 83/2 znajduje się drewniany dom letniskowy, niezwiązany trwale z gruntem. Pozostałe działki są niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod użytki rolne.

Nieruchomość położona jest: Serock, Izbica i należy do dłużnika: Wojciech Paczkowski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00025582/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 620 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 465 375,00 .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 050,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KMp 37/08

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23/02/2021r. o godz.15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 2/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,50 m.kw., składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, usytuowany na drugim piętrze budynku wielorodzinnego, w przeciętnym stanie technicznym, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 11,50 m.kw. oraz udziałem wynoszącym 600/19220 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Nieruchomość położona jest: 05-130 Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 8/34 i należy do dłużnika: Piotr Zakrzewski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00044345/3
Suma szacowania nieruchomości wynosi 24 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 450,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 460,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 332/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26/02/2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 493/1, 494/1, obręb 0009 Łajski. Działka nr 493/1 o pow. 0,4600 ha według zapisów w rejestrze grntów stanowi użytki: grunty orne RIVb 0,1519 ham RV 0,2303 ha, RVI 0,0778 ha. Działka nr 494,1 o pow. 0,4280 ha stanowi użytki:grunty orne RIVb 0,1481 ha, RV 0,2388 ha, RVI 0,0411 ha. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu o średniej szerokości ok 37 m i średniej długości ok 240 m. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona w przyłącze sieci energii elektycznej. Nad terenem nieruchomości przechodzi linia energetyczna średniego napięcia. W poprzek działki przechodzi podziemna linia przesyłowa naftowa, dwie linie telekomuniakcyjne oraz dwie sieci niezidentyfikowane.

Nieruchomość położona jest: 05-119 Łajski i należy do dłużnika: GTP POLAND SP. Z O.O.
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1L/00010314/0
Suma szacowania nieruchomości wynosi 1 332 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 888 466,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 270,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek