home


     Kancelaria Komornika Sądowego
     przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
     Komornik Adam Wujek

 

 

"... Komornik Sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu."

Ustawa o komornikach sądowych, Art.1,3

 

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do korzystania z serwisu. *

 

KANCELARIA KOMORNICZA
Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Komornik Adam Wujek

ul. Norwida 2c
05-120 Legionowo
tel./fax (22) 784-83-88
kom. 501-737-747

email:legionowo@komornik.pl

Rachunek bankowy: Santander Bank S.A. O. w Warszawie

Uwaga!
Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać
sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

 

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII
poniedziałek 9:00 - 15:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00


Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 9:00 - 15:00


Kasa czynna:

w godzinach pracy Kancelarii

UWAGA!

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "Tablica.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych.
Obwieszczenia dostępne są na stronie "http://www.licytacje.komornik.pl/" i stronie kancelarii "http://www.komorniklegionowo.pl/".

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

* Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności gospodarczej    prowadzonej przez Kancelarię.
* Miniatury zdjęć w nagłówku pochodzą ze strony: http://www.legionowo.pl

Copyright ©  Komornik Sądowy przy S.R. w Legionowie Adam Wujek  |  Projekt i wykonanie: POLTREN